آموزش تلاوت

در این پست تک تلاوت آموزشی استاد احمدابوالقاسمی که به صورت زنده در برنامه آموزشی شبکه قرآن سیما تلاوت شده است را تقدیم خواهیم کرد . این تلاوت شامل ردیف مسابقه ای و از سه نغمه بیات ، رست و چهارگاه در آن استفاده شده است.       دانلود تلاوت آموزشی استاد احمد ابوالقاسمی - سوره زمر - 5 دقیقه  
پایگاه قرآنی-فرهنگی دارالقرآن
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ