در این پست دو تلاوت بسیار زیبا از استاد محمد اللیثی تقدیم خواهیم کرد. 

 

محمد اللیثی

دانلود تلاوت سوره ابراهیم و علق - استاد محمد الیثی - 62 دقیقه

دانلود تلاوت سوره کهف - استاد محمد الیثی - 52 دقیقه