حکیم ایت الله جوادی آملی - لزوم بهره مندی از آیات علمی قرآن در دانشگاهها

حکیم ایت الله جوادی آملی - لزوم بهره مندی از آیات علمی قرآن در دانشگاهها,
فایل ارزشمند سخنرانی حکیم ایت الله جوادی آملی موضوع: لزوم بهره مندی از آیات علمی قرآن در دانشگاهها  
پایگاه قرآنی-فرهنگی دارالقرآن
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ