سبک زندگی را در تلفن همراه بخوانید +دانلود

سبک زندگی را در تلفن همراه بخوانید +دانلود,
سمت خدا برنامه ای فرهنگی است که سالها مورد توجه قرار گرفته است و مباحث عنوان شده در آن از طریق مخاطبین مورد اقبال خوبی قرار گرفته است. مباحثی همچون احکام، اخلاقیات، سبک زندگی، خدا شناسی، معاد و ... این برنامه با احتساب زمانهای باز پخش، تقریبا 200 هزار دقیقه از زمان رسانه را در طول سال در اختیار داشته است که یکی از دلایل باز پخش های مکرر این برنامه در شبکه های مختلف سیما، تنوع، تازگی و کاربردی بودن مطالب عنوان شده و همچنین استفاده از کارشناسان صاحب نام بوده است. سایت این برنامه در حرکتی ابتکاری،…
پایگاه قرآنی-فرهنگی دارالقرآن
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ