عید نوروز مبارک باد

خداوندا ، در این آخرین روزهای سالدل مردمان این سرزمین را چنان در جویبار زلال رحمتت شستشو دهکه هر کجا تردیدی هست ایمانهر کجا زخمی هست مرهمهر کجا نومیدی هست امیدو هر کجا نفرتی هست عشق جای آنرا فرا گیرد ، آمین . . .نوروز 1394 مبارک باد.
پایگاه قرآنی-فرهنگی دارالقرآن
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ